Başkan

Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Sezai Yılmaz

Sekreter

Doç. Dr. Fatih Sümer

Sayman

Dr. Öğr. Ü. Egemen Çiçek

Üye

Dr. Öğr. Ü. Cemalettin Aydın